[ad_1]


آژانس دارویی اروپا اعلام کرده است که تصمیم نهایی دوشنبه شب در مورد مجاز به استفاده از واکسن Moderna علیه ویروس کرونر در حال ظهور نخواهد گرفت ، مشروط بر اینکه بحث و گفتگو در اواخر این هفته از سر گرفته شود.

[ad_2]