[ad_1]


پروفسور آوی لوئب ، رئیس گروه نجوم در دانشگاه هاروارد ، با اشاره به بقایای فضایی که در سال 2017 به سیاره ما رسیده بود ، اظهاراتی هیجان انگیز در مورد وجود تمدن فرازمینی در فاصله 25 سال نوری ارائه داد.

[ad_2]