[ad_1]


سه شنبه شب ، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که پیشرفت حاصل از اعلام الولا در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس دلگرم کننده و گامی مثبت در جهت برقراری وحدت در خلیج فارس و اعراب است.

[ad_2]