[ad_1]

پیش از این ، خبرگزاری ملی این موضوع را توضیح داده بود "گلوله های بی معنی شادی آور"یک هواپیمای مدرن خطوط هوایی خاورمیانه در فرودگاه بین المللی رفیق حریری در بیروت پنجشنبه شب به مناسبت سال نو به پرواز درآمد".

>

“گلوله های بی رویه” به یک پناهجوی سوری در اردوگاه تایبه در بقاع اصابت کرد که در نتیجه وی درگذشت.

گلوله های بی رویه همچنین منجر به زخمی شدن چهار هواپیمای متعلق به شرکت های هواپیمایی لبنانی در خاورمیانه شد و این شرکت را مجبور به از کار انداختن آنها برای تعمیرات کرد.

پیش از این ، خبرگزاری ملی گفته بود که “گلوله های بی پروای شاد” که پنجشنبه شب برای جشن سال نو شلیک شده بود ، یک هواپیمای مدرن خاورمیانه را که در فرودگاه بین المللی رافیق حریری در بیروت پارک شده بود ، زخمی کرده است.[ad_2]