[ad_1]

هیچ توضیحی از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده ارائه نشده است. سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

کیم همچنین خواستار تحقیق و توسعه بیشتر تجهیزات نظامی مدرن و همچنین پیشرفت بیشتر در گسترش زرادخانه سلاح های هسته ای این کشور شد.

رهبر کره گفت کشورش برنامه های تجهیز یک زیردریایی هسته ای را به اتمام رسانده است.

او توضیح داد "مطالعات شماتیک جدیدی از یک زیردریایی هسته ای به پایان رسیده است و در آستانه ورود به روند نهایی بررسی است".

>

خبرگزاری مرکزی کره شمالی گزارش داد که کیم در بیانیه های خود در طی کنفرانس حزب حاکم در پیونگ یانگ چند روز قبل از انتخاب جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا ، اظهار داشت که کنار گذاشتن این سیاست خصمانه نقشی اساسی در روابط کره شمالی و آمریکا خواهد داشت. .

کیم گفت: “سیاست خارجی ما باید در جهت محدود کردن ایالات متحده ، بزرگترین دشمن و مانع اصلی توسعه ابتکاری ما باشد.”

به گزارش رویترز ، کیم با قول توسعه روابط با “نیروهای مستقل ضدامپریالیست” گفت: “مهم نیست که چه کسی در ایالات متحده قدرت را در دست داشته باشد ، ماهیت واقعی ایالات متحده و سیاست های اساسی آن در قبال کره شمالی تغییر نمی کند.”

هیچ توضیحی از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده ارائه نشده است. سخنگوی ستاد انتخاباتی بایدن از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

کیم همچنین خواستار تحقیق و توسعه بیشتر تجهیزات نظامی مدرن و همچنین پیشرفت بیشتر در گسترش زرادخانه سلاح های هسته ای این کشور شد.

رهبر کره گفت کشورش برنامه های تجهیز یک زیردریایی هسته ای را به اتمام رسانده است.

وی توضیح داد که “یک مطالعه جدید برای برنامه ریزی یک زیردریایی هسته ای تکمیل شده است و در آستانه ورود به روند بررسی نهایی است.”[ad_2]