[ad_1]

>

در بیانیه مأموریت چین در سازمان ملل آمده است: “ایالات متحده هزینه سنگینی را برای کار ضعیف خود پرداخت خواهد کرد” و افزود: “چین از ایالات متحده می خواهد تا دست از تحریکات دیوانه وار خود بردارد و دیگر از ایجاد چالش های جدید در روابط و همکاری چین و آمریکا جلوگیری کند.” هر دو کشور در سازمان ملل “.[ad_2]