روز شنبه ، مایك پمپئو ، وزیر خارجه آمریكا ، تمام محدودیت های اعمال شده بر سالها ارتباط مقامات آمریكایی با تایوان را لغو كرد.