[ad_1]


نیروی هوایی آمریکا حدود 90 خلبان و تعداد نامشخصی از هواپیماهای بدون سرنشین را در پایگاهی در مرکز رومانی مستقر کرده و حضور نظامی خود را در منطقه تقویت کرده است ، جایی که ترس از اینکه روسیه در تلاش است تا قدرت ارتش خود را نشان دهد ، بر متحدانش مسلط است.

[ad_2]