[ad_1]

دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان از مقامات دولت ترامپ خواسته اند که بیست و پنجمین اصلاحیه قانون اساسی را برای برکناری ترامپ از سمت خود تصویب کنند تا کمتر از دو هفته قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باشد..

دموکرات های برجسته ، از جمله نانسی پلوسی ، رئیس مجلس نمایندگان و رهبر دموکرات های سنا ، چاک شومر ، پس از حمله حامیان وی به کنگره در روز چهارشنبه ، خواستار مراحل استیضاح علیه ترامپ شدند..

>

دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان از مقامات دولت ترامپ خواسته اند که بیست و پنجمین متمم قانون اساسی را برای برکناری ترامپ از سمت خود تصویب کنند تا کمتر از دو هفته قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باشد..

دموکرات های برجسته ، از جمله نانسی پلوسی ، رئیس مجلس نمایندگان و رهبر دموکرات های سنا ، چاک شومر ، پس از حمله حامیان وی به کنگره در روز چهارشنبه ، خواستار مراحل استیضاح علیه ترامپ شدند..[ad_2]