[ad_1]

پورتو گفت که یک هیئت رسمی در دفتر مرکزی و مرکز آموزش باشگاه حضور دارند تا اطلاعات بیشتری در مورد نتایج آزمون بازیکن تیم اول کسب کنند.

این باشگاه نام بازیکن را ذکر نکرده و سایر جزئیات را فاش نکرده است.

>

مقامات روز پنجشنبه به عنوان بخشی از تحقیق در مورد نتیجه آزمایش Covid 19 ، یک عملیات جستجو و توقیف در املاک این باشگاه را انجام دادند.

پورتو گفت که یک هیئت رسمی در دفتر مرکزی و مرکز آموزش باشگاه حضور دارند تا اطلاعات بیشتری در مورد نتایج آزمون بازیکن تیم اول کسب کنند.

این باشگاه نام بازیکن را ذکر نکرده و سایر جزئیات را فاش نکرده است.[ad_2]