[ad_1]

یک آشپز که ظاهراً فکر می کرد بطری آب دارد ، جرعه ای طولانی خورد ، اما شخصی پشت سر او عجله کرد و به او هشدار داد که ضدعفونی کننده دست می نوشد.

مقام محلی بلافاصله متوجه اشتباه او شد ، یک ماده ضد عفونی کننده را تف کرد در حالی که دیگران به کمک نجات شتافتند و سپس یکی از افراد حاضر یک بطری آب به او داد.

>

رامش باور ، معاون کمیساریای شرکت سهامی شهرداری بمبئی ، روز چهارشنبه در جلسه استماع در کمیته بودجه بمبئی بود که دوز را از بطری مجاور مصرف کرد.

یک آشپز که ظاهراً فکر می کرد بطری آب دارد ، جرعه ای طولانی خورد ، اما شخصی پشت سر او عجله کرد و به او هشدار داد که ضدعفونی کننده دست می نوشد.

مقام محلی بلافاصله متوجه اشتباه او شد ، یک ماده ضد عفونی کننده را تف کرد در حالی که دیگران به کمک نجات شتافتند و سپس یکی از افراد حاضر یک بطری آب به او داد.[ad_2]