روز یکشنبه ، مقامات مصر به دلیل مه گرفتگی شدید در این جاده ها ، که منجر به تصادفات وحشتناک در هفته گذشته شد ، 10 جاده اصلی در همه استان ها را بستند.