[ad_1]

این بیانیه ادامه داد: "بنابراین ، اولین (اول) ماه شوال ، که عید قربان است ، پنجشنبه ، 13 مه 2021 است.".

>

“وزارت اهدا و امور اسلامی به شهروندان اعلام کرده است که هلال ماه شوال را برای سال 1442 هجری قمری ، پس از مراکش در روز چهارشنبه ، 29 ماه رمضان ، مشاهده کرده است ، بنابراین مشاهده هلال ماه قانونی است.

این بیانیه ادامه می دهد: “بر این اساس ، اولین (اول) ماه شوال ، که عید قربان است ، پنجشنبه ، 13 مه 2021 است.”[ad_2]