[ad_1]

به گزارش آژانس ، یوزپلنگ در یکی از راهروها سرگردان بود و از پله های منتهی به آن بالا و پایین می رفت قبل از اینکه از درب وارد آن خارج شود. "بکش" برای اخبار

و به گفته مقامات دانشگاه ، یوزپلنگ در تاریخ 2 ژانویه وارد مدرسه شد و خاطرنشان كرد كه دلیل این امر به دلیل نزدیكی آنها با ذخیره گاه ویژه پلنگ بوده است.

>

و در فیلم منتشر شده در شبکه های اجتماعی ، فهد در حال قدم زدن در اطراف دانشگاه کالج پزشکی چماراجاناگار در کارناتاکا ظاهر شد.

به گزارش UBI ، یوزپلنگ در یکی از راهروها سرگردان بود و از پله های منتهی به آن بالا و پایین می رفت ، قبل از اینکه از درب خارج شود.

و به گفته مسئولان کالج ، یوزپلنگ در تاریخ 2 ژانویه وارد مدرسه شد و خاطرنشان کرد که دلیل این امر به دلیل مجاورت آنها با یک ذخیره مخصوص پلنگ بوده است.[ad_2]