[ad_1]

این را توضیح دهید "مبارزه با تروریسم برای ما همچنان در اولویت است. ما در دو سال گذشته تلاش خود را برای تحقیق در مورد تروریسم داخلی و تهدیدات آن مضاعف کرده ایم".

در باره حملات Ransomware ، مدیر مرد "FBI" که دفتر به آن دست می یابد در 100 حمله از این نوع"هر حمله قربانیانی دارد".

در پایان گفت: "استراتژی ما برای جلوگیری از حملات باج افزار ، ردیابی تمام بازیگران ، زیرساخت ها و ارزهای رمزپایه ای است که از آنها استفاده می شود. ما 32 نمایندگی ایجاد کرده ایم تا تلاش خود را برای دفع مجرمان باج افزار با دو برابر افزایش دهیم".

“>

راي در جلسه استماع سنا گفت: “آمريكا با حملات سايبري از سوي روسيه ، چين ، ايران و كره شمالي و نيز سخنان نفرت آميز روبرو است.

وی تأکید کرد که “مبارزه با حملات سایبری برای ما در اولویت است زیرا این موارد رایج شده و از افراد ، گروه ها و کشورها ناشی می شود.”

وی گفت كه آمریكا در معرض “تهدیدهای عظیم و بی سابقه ای قرار دارد. عوامل FBI سرگرم تر از همیشه هستند.”

وی ادامه داد: هر روز کارمندان ما هزاران تهدید دریافت می کنند و بسیاری از آنها کودکان خود را درگیر می کنند.

وی توضیح داد: “مبارزه با تروریسم برای ما در اولویت است. ما در دو سال گذشته تلاش خود را برای تحقیق در مورد تروریسم داخلی و تهدیدات آن دو برابر کرده ایم.”

در باره مدیر FBI گفت که حملات Ransomware در این باره اعلام کرده است در 100 حمله از این نوع و “هر حمله تلفاتی برجای می گذارد.”

وی در پایان گفت: “استراتژی ما برای جلوگیری از حملات باج ردیابی همه بازیگران ، زیرساخت ها و ارزهای رمزپایه ای است كه آنها استفاده می كنند. ما 32 آژانس ایجاد كرده ایم تا تلاش خود را برای جلوگیری از مجرمی كه می خرند دو برابر كنند.”[ad_2]