[ad_1]


سه شنبه شب ، مجلس نمایندگان آمریکا قانونی را تصویب کرد که جریمه هایی را برای نمایندگانی که اقدامات امنیتی جدید را نقض می کنند و آنها را ملزم به گذراندن چک های امنیتی ، از جمله فلزیاب ها ، برای ورود به طبقه مجلس می کند ، نقض می کند.

[ad_2]