[ad_1]

دفتر رسانه ای موسی روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که پس از مطالعه روز پنجشنبه ، آزمایش بیماری Covid-19 ناشی از ویروس کرونا مثبت بوده است.

در این بیانیه آمده است كه موسی در حال حاضر در انزوای منزل به سر می برد و از سلامت خوبی برخوردار است. و وی تحت نظارت و پیگیری تعدادی از پزشکان تحت معالجه است.

موسی از همه دوستان و اقوام که ابتکار عمل را داشتند خواست تا از او بخواهند و دعا کند که با آرامش از این بحران سلامتی عبور کند.

>

دفتر رسانه ای موسی روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که پس از مطالعه روز پنجشنبه ، آزمایش بیماری Covid-19 ناشی از ویروس کرونا مثبت بوده است.

در این بیانیه آمده است كه موسی در حال حاضر در انزوای منزل به سر می برد و از سلامت خوبی برخوردار است. و وی تحت نظارت و پیگیری تعدادی از پزشکان تحت معالجه است.

موسی از همه دوستان و اقوام که ابتکار عمل را خواستند از او خواست که برای او دعا کند تا با آرامش از این بحران سلامتی عبور کند.[ad_2]