هفته ها پس از مرگ وی ، سند جدیدی به وجود آمد که س questionsالات بیشتری در مورد جدایی اسطوره فوتبال دیگو مارادونا ، که به عنوان بهترین بازیکن تاریخ شناخته می شود ، ایجاد کرد.