[ad_1]

وی خاطرنشان کرد: توالت فرنگی ها عمدتا در محدوده خدمات در محورهای اصلی توزیع می شوند و با سبک معماری متمایز و مدرن مشخص می شوند و حاوی توالت فرنگی برای زنان و مردان است که به صورت 24 ساعته کار می کند.

همچنین به یک واحد تجاری متصل است "برای خدمات سریع".

>

کلانتر الشربینی در بیانیه های ارسال شده توسط حساب کابینه مصر در فیس بوک ، توضیح داد که این بخشی از کار برای تأمین چهره ای متمدن از شهر و کاهش رنج بیماران دیابتی و سایر افرادی است که به دلیل کمبود توالت رنج می برند. .

وی خاطرنشان کرد: توالت فرنگی ها عمدتا در محدوده خدمات در محورهای اصلی توزیع می شوند و با سبک معماری متمایز و مدرن مشخص می شوند و حاوی توالت برای زنان و مردان است که 24 ساعت شبانه روز کار می کند.

همچنین برای “خدمات سریع” به یک واحد تجاری متصل است.[ad_2]