[ad_1]


پاری سن ژرمن فرانسه از انتصاب سرمربی جدید خود ، مائوریسیو پوچتینو ، آرژانتین ، جانشین توماس توخل ، آلمانی که هفته ها قبل اخراج شد ، خبر داد.

[ad_2]