منابعی از وزارت کار مصر روز شنبه جزئیات سو the استفاده و ضرب و شتم یک داروساز مصری مقیم عربستان را فاش کردند.