[ad_1]

این اطلاعات که حاوی بیوگرافی رئیس جمهور ترامپ در وب سایت وزارت امور خارجه بود ، باعث گمانه زنی درباره دستیابی به موفقیت سایبری شد که وی ممکن است در معرض آن قرار گیرد.

هیچ اظهار نظر رسمی رسمی از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این حادثه صورت نگرفته است.

>

معلوم نیست که این عبارت چگونه بوجود آمده تا اینکه ترامپ در ظهر 20 ژانویه 2021 ، در مراسم تحویل دولت رئیس جمهور جدید ، بایدن ، طبق قانون اساسی به پایان رسید.

در این عبارت آمده است: “امروز 11 ژانویه 2021 ، دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا امروز در 7:48 دقیقه و 41 ثانیه پایان یافت.

این اطلاعات که حاوی بیوگرافی رئیس جمهور ترامپ در وب سایت وزارت امور خارجه بود ، باعث گمانه زنی درباره دستیابی به موفقیت سایبری شد که وی ممکن است در معرض آن قرار گیرد.

هیچ اظهار نظر رسمی رسمی از طرف وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این حادثه صورت نگرفته است.[ad_2]