[ad_1]

شناخته شده است که برخی موجودات آبزی مانند خیار دریایی و گربه ماهی در تنفس کارآمد از طریق مقعد در آبهای کم اکسیژن زنده می مانند.

به طور خاص ، دستگاه گوارش امکان تبادل گازها از طریق روده ها را فراهم می کند ، که در صورت لزوم می تواند اکسیژن اضافی به جریان خون وارد کند.

و یک مطالعه جدید توسط دانشگاه های توکیو و سین سیناتی نشان می دهد که اکنون پستانداران می توانند از طریق روده وارد اکسیژن شوند.

این مطالعه ورود اکسیژن از طریق مقعد موش و خوک به یک مکان کم اکسیژن را آزمایش کرد و آنها را با همان حیوانات در همان مکان و بدون وارد شدن اکسیژن مقایسه کرد.

نتیجه این امر بقای حیواناتی است که از طریق روده به اکسیژن وارد شده اند و مرگ حیواناتی است که در محل کم اکسیژن سالم مانده اند.

این مطالعه می گوید که مزایای تزریق اکسیژن ممکن است در شرایطی ضروری شود که فرد نتواند از ریه ها به طور طبیعی نفس بکشد یا مجاری تنفسی مسدود شود.

>

دانشمندان کشف جدیدی کردند که توانایی برخی پستانداران برای جذب و ورود اکسیژن در بدن ، مقعدی است که به آنها امکان می دهد در مکان هایی که اکسیژن کمتری وجود دارد زنده بمانند.

این یافته همچنین می تواند بر انسان تأثیر بگذارد و می تواند به معنای “راه حل جدید” برای درمان بیمارانی باشد که از مشکلات تنفسی رنج می برند.

شناخته شده است که برخی از موجودات آبزی مانند خیار دریایی و گربه ماهی در تنفس کارآمد از طریق مقعد در آبهای کم اکسیژن زنده می مانند.

به طور خاص ، دستگاه گوارش امکان تبادل گاز از طریق روده ها را فراهم می کند ، که در صورت لزوم می تواند اکسیژن اضافی را به جریان خون برساند.

و یک مطالعه جدید توسط دانشگاه های توکیو و سین سیناتی نشان می دهد که اکنون پستانداران می توانند از طریق روده وارد اکسیژن شوند.

این مطالعه ورود اکسیژن از طریق مقعد موش و خوک به یک مکان کم اکسیژن را آزمایش کرد و آنها را با همان حیوانات در همان مکان و بدون وارد شدن اکسیژن مقایسه کرد.

نتیجه این امر بقای حیواناتی است که از طریق روده به اکسیژن وارد شده اند و مرگ حیواناتی است که به جای اکسیژن کم دست نخورده باقی مانده اند.

تحقیقات می گوید که فواید تزریق اکسیژن ممکن است در شرایطی مورد نیاز باشد که فرد نتواند از ریه ها به طور طبیعی نفس بکشد یا مجاری تنفسی مسدود شود.[ad_2]