[ad_1]

منابع آگاه در فرودگاه گفتند که این دو ملوان با هواپیمای مصری که از نیجریه می آمد ، یعنی سعد شاوکی و چولس سمیر وارد شده اند و مقامات فرودگاه مراحل ورود خود را به پایان رسانده اند.

این قایق متعلق به یک تاجر لبنانی و در حال کار روی آن ، سعد شاوکی سعد ، 28 ساله ، افسر دوم نیروی دریایی و کیرلوس سمیر ، مهندس نیروی دریایی است که به عنوان بخشی از خدمه قایق کار می کند ، در حین پرواز از نیجریه به کامرون.

پس از 3 روز و عدم تماس با خانواده هایشان ، مشخص شد که دزدان دریایی از نیجریه خدمه قایق را که متشکل از 10 افسر بود ، بین افسران ، مهندسان و آشپزها ربوده بودند و دزدان دریایی یک نفر را ترک کرده بودند تا به صاحب قایق اطلاع دهند. این قایق که تا زمان پرداخت دیه 25 روز طول کشید.

خدمه این قایق کاملاً رهاسازی شده و به هتلی در نیجریه رسیدند و مقامات نیجریه ای برای بازگرداندن مصری ها به قاهره با سفارت مصر همکاری کردند.

>

منابع آگاه در فرودگاه گفتند که این دو ملوان با هواپیمای مصری وارد شده از نیجریه یعنی سعد شاوکی و چولیس سمیر وارد شدند و مقامات فرودگاه مراحل ورود خود را تکمیل کرده اند.

این قایق متعلق به یک تاجر لبنانی و در حال کار روی آن ، سعد شاوکی سعد ، 28 ساله ، افسر دوم نیروی دریایی است و کیرلوس سمیر ، مهندس نیروی دریایی که به عنوان بخشی از خدمه قایق کار می کرد ، در حین پرواز از نیجریه به کامرون ربوده شد.

پس از 3 روز و عدم تماس با خانواده های آنها ، مشخص شد که دزدان دریایی از نیجریه خدمه قایق را که متشکل از 10 افسر بود ، بین افسران ، مهندسان و آشپزها ربوده بودند و دزدان دریایی یک نفر را ترک کرده بودند تا صاحب این قایق که تا زمان پرداخت دیه 25 روز طول کشید.

خدمه این قایق کاملاً رهاسازی شده و به هتلی در نیجریه رسیدند و مقامات نیجریه ای برای بازگرداندن مصری ها به قاهره با سفارت مصر همکاری کردند.[ad_2]