[ad_1]


ماه ژانویه 2021 خطرات مهمی را برای آینده ایالات متحده به ارمغان می آورد ، زیرا با سوگند کنگره جدید ، شمارش معکوس برای رسماً ریاست جو بایدن دموکرات به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آغاز می شود.

[ad_2]