[ad_1]

ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد سربازان درگیر در عملیات نظامی فرانسه (بارخانه) در مالی علیه مبارزان روز دوشنبه هنگام اصابت وسیله انفجاری به خودروی زرهی آنها کشته شده اند..

سایت در توییتر خود اعلام کرد که گروه النصره که بارها به سربازان و غیرنظامیان در مالی و همسایه بورکینافاسو حمله کرده است ، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت..

رهبری ارتش فرانسه برای اظهارنظر قابل شناسایی نیست.

>

ریاست جمهوری فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد سربازانی که در عملیات نظامی فرانسه (بارخانه) در مالی علیه مبارزان شرکت داشتند روز دوشنبه بر اثر اصابت وسیله انفجاری به خودروی زرهی آنها کشته شدند..

سایت در توییتر خود اعلام کرد که گروه النصره که بارها به سربازان و غیرنظامیان در مالی و همسایه بورکینافاسو حمله کرده است ، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت..

رهبری ارتش فرانسه برای اظهارنظر قابل شناسایی نیست.[ad_2]