[ad_1]

در مورد پادشاهی بحرین ، این کشور در شاخص رقابت جهانی 2019 در چهل و پنجمین قرار دارد.. تولید ناخالص ملی آن به 38،790 میلیون دلار و ارزش بازار آن در بازارهای پول به 27.0 میلیارد دلار رسید.

به نوبه خود ، سلطنت عمان با تولید ناخالص ملی 93،065 میلیون دلار و ارزش بازار سرمایه 48.8 میلیارد دلار در رتبه 53 در شاخص رقابت جهانی برای سال 2019 قرار گرفت.

>

دبیرخانه عمومی شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفت که امارات متحده عربی در شاخص رقابت جهانی 2019 در رتبه 25 قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد که برجسته ترین داده های اقتصادی مربوط به امارات متحده عربی دستیابی به کل محصول ملی 410،648 میلیون دلاری است ، در حالی که ارزش بازار بازارهای پول به 246.5 میلیارد دلار می رسد.

پادشاهی عربستان سعودی با تولید ناخالص ملی 768402 میلیون دلار در رتبه 36 جهانی در شاخص رقابت جهانی برای سال 2019 قرار دارد ، در حالی که ارزش بازار بازارهای پول به 2406،8 میلیارد دلار رسیده است.

در مورد پادشاهی بحرین ، این کشور در شاخص رقابت جهانی 2019 در چهل و پنجمین قرار دارد.. تولید ناخالص ملی آن به 38،790 میلیون دلار و ارزش بازار آن در بازارهای پول به 27.0 میلیارد دلار رسید.

به نوبه خود ، سلطنت عمان با تولید ناخالص ملی 93،065 میلیون دلار و ارزش بازار سرمایه 48.8 میلیارد دلار در رتبه 53 در شاخص رقابت جهانی برای سال 2019 قرار گرفت.[ad_2]