[ad_1]


به نظر می رسد این آخرین تلاش جمهوری خواهان در سنا برای اعتراض به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اوایل ماه نوامبر باشد.

[ad_2]